Følg på Facebook

Serviceproviders

Bilder fra 2023

2tdm-2016.jpg

2019: Tour de Lillestrøm

Touren i 2019 startet utenfor inngangen til Thon Hotell i Lillestrøm sentrum. I regnvær og litt sur vind var de 10 rytterne godt kledd.

Fra hotellet gikk turen langs Nitelva, før vi begynte med en slak oppstiging opp til Sagdalen. Her ble det en liten stopp, hvor vi kunn besiktige et gammelt sagbruk som er restaurert av Sagdalen venner, og få litt av historien om Sagelva.

Sagelva er 2,3 kilometer lang innenfor Skedsmo kommunes grense. Den har sine hovedkilder i Elvåga og Losbyvassdraget som ligger i Østmarka. Derfra renner elva gjennom Lørenskog, der den heter Fjellhamarelva, inn i Skedsmo ved Fjellhamarveien, videre gjennom Sagdalen før den munner ut i Nitelva.

Innenfor Skedsmo har elva et totalt fall på 45 meter som er fordelt på flere mindre fossefall. Langs hele vassdraget er det registrert navn på i alt 49 sagbruk. Tettest lå sagbrukene i Sagelva der det i første halvdel av 1800-tallet på det meste fantes 30 sagbruk og fem møller. Da vannsagene ble fortrengt av dampdrevne sagbruk fra omkring 1860, ble det etter hvert opprettet annen industri i Sagdalen og i Strømmen som utviklet seg til et tettsted.


Vi fortsatt oppover langs Sagelva, mens vi syklet langs Strømmen storsenter og elva skifter navn til Fjellhamarelva, kom vi inn i Lørenskog kommune. Her forlot vi elva en stund, før vi syklet på nordsiden av Langevannet, et populært bade- og turområde. Vi syklet rundt dette vannet, asfalt på nordsiden og en tursti på sørsiden. Når vi kom tilbake ved munningen syklet vi på en grusvei rett sørover, fortsatt langs Fjellhamarelva, og videre på litt gjørmete grusveier helt frem til Losby Gods der vi spiste lunsj.

Losby har også en lang historie. Godsets hovedattraksjon er et eget golfanlegg med to baner på 18 og 9 hull. I tillegg finnes det drivingrange og tennisbaner. Den opprinnelige eiendommen forteller en 300 år gammel historie om trelasthandelens oppgangs- og nedgangstider. Storgården Losbys historie går tilbake til midten av 1800-tallet, og ny og gammel tid forenes i en moderne hotellopplevelse. Hit reiste både kongelige og kondisjonerte for å jakte, og gården ble omtalt som et sted der gjestene ble møtt med overveldende gjestfrihet. Denne tradisjonen søkes ivaretatt også av dagens vertskap.

Etter lunsj syklet vi vestover i regnværet. Første delen var asfaltvei, og med litt smal vei, så her var det viktig at vi syklet på rekke (det er 50-sone, men bilene kjører erfaringsmessig fort her). Når vi nærmet oss Finstad, tok vi av veien og syklet over Haugergårdene før vi dro inn i skogen. Herfra ble det en sti (ca. 50m) som vi måtte trille syklene (litt gjørmete). Videre var det fin grusvei (lysløype), men her skal vi gjøre unna en del stigningsmeter. Vi tok det derfor med ro og trillet syklene i de bratteste kneikene.

Etter å ha nådd det høyeste partiet, trillet vi enkelt ned til dammen på Nordre Elvåga der regnet pisket i ansiktet. Her var det viktig at vi tok det med ro nedover, da enkelte partier hadde litt løs grus og var litt bratte, så det kan vært fort gjort å få et ufrivillig møte med bakken.

Etter dammen syklet vi forbi Mariholtet turisthytte. Derfra og ut mot Ellingsrud var det lett kupert grus vei, bort til «gamle-jobben» i Per Kroghs vei 4. Deretter gikk turen videre over riksvei 159 og bort til Lørenskog Stasjon og forbi den nye hallen «Snø 2020» hvor man neste år kan stå slalåmski eller gå langrenn hele året.

Etter lett stigning nordover på asfalt kom vi til Heimdalsveien på Fjellhamar. Her var vi innom lysthuset til Geir og kompensere for væsketapet med en forfriskende kald øl.

Derfra var det nesten bare nedoverbakke ca 7 km til Lillestrøm, men vi måtte ta det rolig da vi krysset en del bilveier. Vi kom ned 50m unna sagbruket vi besøkte tidligere på dagen, men vi syklet en litt annen vei og kommer forbi Nebbursvollen friluftsbad, og deretter langs flomvollen tilbake til hotellet vårt i Lillestrøm.

Løypetraseen ble målt til 47 km og hadde 175 stigningsmeter som er jevnt fordelt (med noen bratte stigninger).

 

Etter en velfortjent varm dusj, og en "kald forrett" på Gulating Pub, samlet Team Goodtech seg til en bedre middag på restaurant Casa Mia i Lillestrøm sentrum. Foto: Casa Mia.

 

Her er noen bilder fra Touren 2019. Flere bilder og videoklipp på Facebooksiden.

 

Copyright 2023

Webdesign: JKWEB